Atenció a la Dependència en xifres

Activitat global

  2018 2019
SEVAD11 Vallès Occidental Est
Grau III 779 838
Grau II 914 1.105
Grau I 1.456 1.887
No depenents 804 1.250
Total valoracions realitzades
3.953 5.080
  2018 2019
Centre d'Atenció al Discapacitat (CAD)
EVO Sabadell 3.498 4.955
Total valoracions realitzades
3.498 4.955