Hospital de Sabadell

Activitat

Memòria

Activitat del Servei de Medicina Pediàtrica

Pepi Rivera Luján - Directora del Servei de Medicina Pediàtrica

Les següents dades inclouen l'activitat de totes les especialitats mèdiques, excepte COT, Oftalmologia i Otorrinolaringologia, incorporades als serveis corresponents.

  2017 2018
Altes
Altes convencionals aguts 1.362 1.357
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 7 1
Estada mitjana 6,43 6,97
Tptal altres 1.369 1.358
  2017 2018
Intervencions quirúrgiques (1)
Cirurgia convencional - -
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 8 5
Cirurgia Menor - -
Total intervencions 8 5
(1) Malalts comuns amb Cirurgia Pediàtrica

 

  2017 2018
Activitat ambulatòria
Primeres visites 14.002 14.376
Visites successives 25.166 25.005
Total visites 39.168 39.381
Sessions hospitals de dia 4.291 4.014