Hospital de Sabadell

Activitat

Salvador Navarro Soto - Director del Servei de Cirurgia General i Digestiva

  2016 2017
Altes
Altes convencionals aguts 2.193 2.288
Estada mitjana 6,00 5,44
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 792 804
TOTAL ALTES 2.985 3.902
  2016 2017
Intervencions quirúrgiques
Cirurgia convencional 1.949 1.989
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 839 825
Cirurgia Menor 771 989
TOTAL INTERVENCIONS 3.559 3.803

 

  2016 2017
Activitat ambulatòria
Primeres visites 7.929 7.635
Visites successives 9.653 8.742
TOTAL VISITES 17.582 16.377