Hospital de Sabadell

Activitat

Òscar Escuder de la Torre - Director del Servei de Cirurgia Maxil·lofacial

  2016 2017
Altes
Altes convencionals aguts 126 148
Estada mitjana 4,88 4,18
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 55 24
TOTAL ALTES 181 172
  2016 2017
Intervencions quirúrgiques
Cirurgia convencional 113 152
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 57 25
Cirurgia Menor 846 1.236
TOTAL INTERVENCIONS

1.016

1.413

 

  2016 2017
Activitat ambulatòria
Primeres visites 1.316 1.649
Visites successives 2.136 2.474
TOTAL VISITES 3.452 4.123