Hospital de Sabadell

Activitat

Josep Belda Sanchís - Responsable del Servei de Cirurgia Toràcica
Manuela Iglesias Sentís - Coordinadora del Servei de Cirurgia Toràcica a l'Hospital de Sabadell

  2016 2017
Altes
Altes convencionals aguts 203 202
Altes Cirurgia Major Ambulatòria 2 -
Estada mitjana 7,06 5,96
Total alt 205 202
  2016 2017
Intervencions quirúrgiques
Cirurgia convencional 177 159
Altes Cirurgia Major Ambulatòria 3 -
Total intervencions 180 159

 

  2016 2017
Activitat ambulatòria
Primeres visites 295 319
Visites successives 654 651
Total visites 949 970