Hospital de Sabadell

Activitat

Pere Torner Pifarré - Director del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

  2016 2017
Altes
Altes convencionals aguts 2.338 2.450
Estada mitjana 7,21 6,95
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 1.421 1.852
Total altes 3.759 4.302
  2016 2017
Intervencions quirúrgiques
Cirurgia convencional 2.233 2.420
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA)  1.424 1.853
Cirurgia Menor 637 313
Total intervencions 4.294 4.586

 

  2016 2017
Activitat ambulatòria
Primeres visites 22.826 19.482
Visites successives 49.558 40.381
Total visites 72.384 59.863
Sessions hospital de dia 113 137