Activitat

Mònica Gómez Valent - Directora del Servei de Farmàcia

  2016 2017
Activitat ambulatòria
Primeres visites 977 1.282
Visites successives 1.745 1.910
Total visites 2.722 3.192