Hospital de Sabadell

Activitat

Joan Solà Aznar - Coordinador de la Unitat d'Hospitalització Domiciliària

  2016 2017
Altes
Altes convencionals aguts 868 1.051
Estada mitjana 14,67 13,36
TOTAL ALTES 868 1.051