Hospital de Sabadell

Activitat

Pepi Rivera Luján - Directora del Servei de Medicina Pediàtrica

Les següents dades inclouen l'activitat de totes les especialitats mèdiques, excepte COT, Oftalmologia i Otorrinolaringologia, incorporades als serveis corresponents.

  2016 2017
Altes
Altes convencionals aguts 1.457 1.362
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 9 7
Estada mitjana 7,78 6,43
Tptal altres 1.466 1.369
  2016 2017
Intervencions quirúrgiques (1)
Cirurgia convencional - -
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 8 5
Cirurgia Menor - -
Total intervencions 8 5
(1) Malalts comuns amb Cirurgia Pediàtrica

 

  2016 2017
Activitat ambulatòria
Primeres visites 13.784 14.002
Visites successives 26.145 25.166
Total visites 40.290 39.168
Sessions hospitals de dia 4.321 4.291