Hospital de Sabadell

Activitat

Eduard Monsó Molas - Director del Servei de Pneumologia

  2016 2017
Altes
Altes convencionals aguts 600 679
Estada mitjana 14,13 12,25
Total altes 600 679
  2016 2016
Activitat ambulatòria
Primeres visites 5.902 5.834
Visites successives 8.857 8.884
Total visites 14.759 14.718
Sessions hospitals de dia 2.270 2.310