Hospital de Sabadell

Activitat global

Jordi Gratacós Masmitjà - Director del Servei de Reumatologia

  2016 2017
Altes
Altes convencionals aguts 90 102
Estada mitjana 11,29 14,15
Total altes 90 102
  2016 2017
Intervencions quirúrgiques
Cirurgia convencional 2 -
Cirurgia Major Ambulatòria - -
Cirurgia Menor 2.661 2.357
Total intervencions 2.663 2.357

 

  2016 2017
Activitat ambulatòria
Primeres visites 6.434 7.087
Visites successives 12.435 12.334
Total visites 18.869 19.421
Sessions hospitals de dia

1.448

1.808

 

Enllaços d'interès