Hospital de Sabadell

Activitat

Carme Colilles Calvet - Directora del Servei d'Anestesiologia, Reanimació i Tractament del Dolor

  2016 2017
Altes
Altes convencionals aguts 28 41
Estada mitjana 7,82 8,49
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 5 16
Total altes 33 57
  2016 2017
Intervencions quirúrgiques
Cirurgia convencional 26 23
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 5 15
Cirurgia Menor 233 417
Total intervencions 264 455

 

  2016 2017
Activitat ambulatòria
Primeres visites 10.431 11.701
Visites successives 1.298 1.408
Total visites 11.729 13.109