Hospital de Sabadell

Activitat

Antonio Giménez Gaibar - Director del Servei d'Angiologia i Cirurgia Vascular

  2016 2017
Altes
Altes convencionals 613 628
Estada mitjana 10,63 11,22
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 252 339
Total altes 865 967
  2016 2017
Intervencions quirúrgiques
Cirurgia convencional 578 588
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 252 340
Cirurgia Menor 1 -
Total intervencions 831 928

 

  2016 2017
Activitat ambulatòria
Primeres visites 4.095 3.904
Visites successives 7.018 6.629
Total visites 11.113 10.173
Sessions hospitals de dia 118 172