Hospital de Sabadell

Presentació

El Servei de l’Aparell Digestiu està format per un Cap de Servei, tretze metges adjunts i dos residents per any. El servei, alhora, està dividit en tres unitats especialitzades: Gastroenterologia, Hepatologia i Endoscòpia Digestiva per oferir un major coneixement i servei.

El servei disposa d’un Hospital de Dia que presta atenció continuada i programada tots els dies laborables i on s’atenen tots aquells pacients controlats pel servei que presenten una agudització o descompensació de la seva malaltia digestiva de base. D’altra banda, es realitzen tots aquells procediments programats que per les seves característiques requereixen assistència hospitalària (paracentesi, biòpsia hepàtica, Infliximab, ferro endovenós, etc.).

A la planta d’hospitalització, el Servei de l’Aparell Digestiu atén entre 25 i 30 pacients hospitalitzats de les àrees de gastroenterologia i hepatologia amb patologia digestiva aguda o descompensació greu de la seva malaltia de base. Els pacients pendents d’ingrés ubicats al Servei d’urgències son també atesos per facultatius del nostre servei.

A la unitat d’endoscòpia digestiva, es realitzen diverses exploracions endoscòpiques: gastroscòpia, colonoscòpia, colangiopancreatografia retrògrada endoscòpica, ecoendoscòpia, càpsula endoscòpica, enteroscòpia i proves funcionals (pHmetria, manometria esofàgica i anorectal). Es fan guàrdies localitzables d’endoscòpia digestiva fora de l’horari laboral cobrint tots els dies de l’any.

L’atenció dels pacients amb patologia digestiva es realitza dins d’un àmbit multidisciplinar. En la presa de decisions i plantejament terapèutic del pacient intervenen altres especialistes com radiòlegs, cirurgians o patòlegs amb els quals es fan sessions clíniques amb una periodicitat setmanal en forma de comitès de decisió clínica, fet que incrementa la qualitat assistencial, agilitza els circuits i impulsa la docència.

Dins del Servei de l'Aparell Digestiu es potencia especialment la recerca, amb un equip dedicat específicament a aquesta àrea.

Director del Servei de l'Aparell Digestiu

Rafael Campo

Rafael Campo Fdez. de los Ríos