Hospital de Sabadell

Activitat

Rafael Campo Fdez. de los Ríos - Director del Servei de l'Aparell Digestiu

  2016 2017
Altes
Altes convencionals aguts 1.107 1.185
Estada mitjana 8,26 8,40
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 53 95
Total altes 1.160 1.280
  2016 2017
Intervencions quirúrgiques
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 53 94
Cirurgia major convencional 46 1
Cirurgia menor 1 -
Total intervencions 100 95

 

  2016 2016
Activitat ambulatòria
Primeres visites 7.566 6.969
Visites successives 14.937 12.362
Total visites 22.503 19.331
Sessions hospitals de dia 3.675 3.804