Activitat detallada

Mercè Vergara Gómez - Directora del Servei de l'Aparell Digestiu

  2018 2019
Endoscòpia i proves funcionals digestives
Colonoscòpies 8.428 7.838
Gastroscòpies 4.264 4.267
Colangiografia Retrògada Endoscòpica 661 554
Ultrasonografia endoscòpica 269 256
Càpsula endoscòpica 66 61
Enteroscòpia 13 30
Manometria esofàgica 119 142
Total 13.949 13.327
  2018 2019
Hospital de Dia Hepato-Digestiu
Paracentesis 486 522
Biòpsies hepàtiques 44 57
Infusions Ferro 348 350
Sagnies 95 119
Infusions de biològics 926