Activitat global

Mercè Vergara Gómez - Directora del Servei de l'Aparell Digestiu

  2018 2019
Altes
Altes convencionals aguts 1.149 1.270
Estada mitjana 8,76 8,82
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 77 8
Total altes 1.165 1.270
  2018 2019
Intervencions quirúrgiques
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 16 -
Cirurgia major convencional - -
Cirurgia menor 61 8
Total intervencions 77 8

 

  2018 2019
Activitat ambulatòria
Primeres visites 5.340 3.566
Visites successives 9.824 12.678
Total visites 15.164 16.244
Sessions hospitals de dia 4.221 4.541