Unitat d'Endoscòpia

Eva Martínez Bauer - Coordinadora de la Unitat d’Endoscòpia

L'objectiu de la unitat d'endoscòpia és la realització de procediments endoscòpics digestius, tant diagnòstics com terapèutics, assegurant que es compleixen els criteris de qualitat de les exploracions, mantenint la seguretat i el confort dels pacients.

A la Unitat es realitzen múltiples exploracions endoscòpiques tant bàsica com avançada: gastroscòpia, colonoscòpia, colangiopancreatografia retrògrada endoscòpica, ecoendoscòpia, càpsula endoscòpica, enteroscòpia i proves funcionals (pHmetria, manometria esofàgica d’ alta resolució  i anorectal i biofeed-back anal). Així com molts procediments d’alta complexitat com radiofreqüència, puncions guiades per ecoendoscòpia, i altres. Es fan guàrdies localitzables d’endoscòpia digestiva fora de l’horari laboral cobrint tots els dies de l’any.

Actualment 6 professionals que formen part de la Unitat d'endoscòpia , que disposa de 4 sales i un recovery dotat amb 6 sales, 2 infermeres i un lliterer.

Es disposa d'una sala de radiologia compartida per a la realització d'aquelles exploracions en que és necessari el control radiològic (CPRE, col·locació de pròtesis, dilatacions, etc.).

A les tardes, en una de les sales, es fan estudis funcionals digestius (pHmetria i manometria esofàgica d'alta resolució i anorectal) i es realitzen les sessions de biofeedback anorectal.

També es realitzen guàrdies d'endoscòpia digestiva d'urgències fora de l'horari laboral, garantint la cobertura durant tot l'any. Des de l'any 2010 es fan guàrdies de forma coordinada amb CS Terrassa, donant cobertura als dos centres.
Les tècniques endoscòpiques disponibles son: endoscòpia digestiva alta, colonoscòpia, CPRE, ecoendoscòpia, enteroscòpia i càpsula endoscòpica. Des de l'any 2015 es realitza cribratge poblacional de càncer colorectal. Es realitzen més de 10.000 tècniques a l'any, de les quals aproximadament la meitat corresponen a colonoscòpies diagnòstiques o terapèutiques.

La Unitat es centre de referència de diversos hospitals que deriven pacients per CPRE, ecoendoscòpia, enteroscopia i càpsula endoscòpica. Com a tècniques d'endoscòpia avançada, es realitza tractament del diverticle de Zenker, radiofreqüència HALO i resecció de paret completa (FTR). Fa 2 anys en col·laboració amb el Servei de Cirurgia, vam ser pioners a Espanya en instaurar la tècnica de endoscòpia combinada amb cirurgia laparoscòpica (CELS).

En un futur pròxim (< 1 any) està previst la construcció d'una nova unitat en la qual es disposarà de 6 sales, una d'elles plomada per a procediments radiològics i una altra per a terapèutica complexa.

Aquesta nova unitat comportarà un augment del personal d'endoscòpia i la possibilitat d'implementació de nova tècniques d'endoscòpia (POEM; dissecció, ….)