Hospital de Sabadell

Presentació

La cartera de serveis de la Unitat de Cirurgia General i Digestiva cobreix les intervencions d'esòfag, abdomen, recte i anus.

Aquesta unitat pertany al del Servei de Cirurgia Pediàtrica.