Hospital de Sabadell

Equip del Servei de Cirurgia Pediàtrica del Parc Taulí

 
 

Activitat

Bernardo Núñez García - Director del Servei de Cirurgia Pediàtrica
 

  2016 2017
Altes
Altes convencionals aguts 482 448
Estada mitjana 3,35 3,09
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 758 823
Total altes 1.229 1.271
  2016 2017
Intervencions quirúrgiques
Cirurgia convencional 502 422
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 783 831
Cirurgia Menor 28 15
Total intervencions 1.313 1.268

 

  2016 2017
Activitat ambulatòria
Primeres visites 2.528 2.471
Visites successives 3.135 2.527
Total visites 5.663 4.998
Sessions hospitals de dia 48 79