Unitat de Cirurgia General i Digestiva Pediàtrica

A la Unitat de Cirurgia General i Digestiva Pediàtrica, pertanyent al Servei de Cirurgia Pediàtrica, tractem de donar solució a tota la patologia quirúrgica relativa a l'abdomen, engonal i aparell digestiu que pugui afectar a l'edat pediàtrica. La Unitat la componen la la Dra. Begoña San Vicente, la Dra. Saioa Santiago, el Dr. Josué Eduardo Betancourth i el Dr. Javier Jiménez.

Dins de les principals patologies que tractem en aquesta Unitat, destaquen:

 • Estenosi hipertròfica de pílor
 • Invaginació intestinal
 • Quists umbilicals i uracales
 • Hèrnia inguinal
 • Criptorquídia
 • Patologia del conducte omfalomesentèric (diverticle de Meckel)
 • Duplicacions digestives
 • Quist de mesenteri i epipló
 • Malaltia inflamatòria intestinal
 • Apendicitis i peritonitis
 • Malaltia de Hirschsprung
 • Patologia anorectal
 • Colelitiasi
 • Indicacions quirúrgiques sobre la melsa
 • Patologia pancreàtica
 • Trastorns de la motilitat esofàgica i extracció de cossos estranys (endoscòpia digestiva)
 • Malalties de la unió gastroesofágica (reflux gastroesofàgic i acalàsia)
 • Trastorns de la mama. Ginecomàstia.