Hospital de Sabadell

Equip del Servei de Cirurgia Pediàtrica del Parc Taulí

 
 
 
 
 

Unitat de Cirurgia Fetal i Neonatal

La Unitat de Cirurgia Fetal i Neonatal està constituïda per pràcticament tots els membres de l'equip del Servei de Cirurgia Pediàtrica, i està dirigida pel Dr. Bernardo Núñez.

Alhora, el Servei de Cirurgia Pediàtrica de la Corporació Sanitària Parc Taulí compta amb una Consulta Prenatal, on es porta a terme l'estudi i assessorament a la mare embarassada i a l'altre progenitor, sobre la patologia quirúrgica de diagnòstic prenatal.

A més, l'equip participa setmanalment en el Comitè Multidisciplinar de Medicina Fetal.

Cirurgia neonatal

 • Ili meconial
 • Enterocolitis necrotitzant
 • Hèrnia diafragmàtica congènita
 • Atrèsia d'esòfag. Fístula traqueoesofàgica.
 • Atrèsia i estenosi intestinal
 • Onfalocele i gastrosquisis
 • Malrotación intestinal
 • Pàncrees anul·lar
 • Malaltia de Hirschsprung
 • Malformacions anorectals. Claveguera i si urogenital
 • Atrèsia de vies biliars i quist de colèdoc
 • Extròfia vesical