Hospital de Sabadell

Equip del Servei de Cirurgia Pediàtrica del Parc Taulí

Unitat de Cirurgia Mínimament Invasiva

El Servei de Cirurgia Pediàtrica, coordinat per la Dra. Núria Brun i el Dr. Bernardo Núñez, ha apostat clarament per un tipus d'evolució quirúrgica mínimament invasiva en benefici del pacient.

En tractar-se d'un Servei de Cirurgia Pediàtrica jove però amb experiència, l'equip compta amb una formació excel·lent en cirurgia mínimament Invasiva. A més, té a pràcticament tots els seus membres formant-se i actualitzant-se constantment amb un objectiu clar: disminuir el nombre de cirurgies obertes d'aparell digestiu, toràcic i urològic.