Hospital de Sabadell

Equip del Servei de Cirurgia Pediàtrica del Parc Taulí

 
 
 

Unitat de Cirurgia Oncològica Pediàtrica

La Unitat de Cirurgia Oncològica Pediàtrica, pertanyent al Servei de Cirurgia Pediàtrica, està dirigida per la Dra. Núria Brun, si bé hi participen, segons el tipus i localització del tumor, el Dr. Bernardo Núñez així com la resta de professionals del Servei.

La Dra. Núria Brun, a més de ser la cirurgiana referent per a les famílies, és l'encarregada de coordinar aquesta secció i participa de cada reunió multidisciplinar que s'estableix per a cada cas oncològic entre Pediatria, Oncologia Mèdica Pediàtrica, Radiologia i Radiologia Intervencionista, fonamentalment.

Entre la patologia tumoral més freqüent que requerirà tractament quirúrgic destaquen:

  • Tumoracions de parts toves
  • Tumoracions pulmonars i mediastíniques
  • Tumor de Wilms
  • Neuroblastoma
  • Rabdomiosarcoma
  • Tumors d'ovari
  • Tumors testiculars
  • Anomalies i tumors vasculars