Hospital de Sabadell

Presentació

El Centre Quirúrgic Ambulatori (CQA) és el dispositiu assistencial de l’Hospital de Sabadell per a l’assistència quirúrgica i d’altres procediments invasius que no requereixen ingrés hospitalari. S'assisteixen principalment processos d’alta prevalença poblacional, de complexitat mitjana i lleu, i que no siguin urgents.

Missió

La missió del CQA és donar assistència especialitzada, quirúrgica o per procediments invasius que, per la seva singularitat i especificitat, pugui ser realitzada per equips interprofessionals competents en aquest àmbit, atenent a la mobilitat, el temps i les utilitats del malalt, en forma autònoma, programada i sense ingrés, amb la finalitat d’incrementar la qualitat, l’efectivitat i la capacitat resolutiva, tot aportant eficiència social i econòmica sostenible a la Corporació i equitat al sistema.

Objectiu

L’objectiu de l’activitat del CQA és la reintegració al benestar d’aquelles persones que el veuen temporalment interromput per un procés patològic, per mitjà de la mínima agressió necesària als seus medis psicosocial i físic. És a dir, respectant el màxim possible les seves necessitats individuals i els requeriments de garantia de qualitat.

Justificació

La cirurgia ambulatòria ha aconseguit constituir-se en un referent de l’assistència quirúrgica moderna per quatre raons fonamentals:

  • L’excel·lent relació cost-benefici pel pacient i pel sistema de salut.
  • La menor ruptura dels pacients i dels seus familiars amb la seva vida quotidiana.
  • Reducció significativa de l’estrés i alteracions emocionals del pacient en front de l’acte quirúrgic.
  • Disminució de les infeccions hospitalàries.

Com que ni el concepte de malaltia ni el d’hopital d’aguts, ni la cultura social ni professional, ni les estructures físiques, administratives o organitzatives clàsiques, escauen correctament amb el de la cirurgia “sense ingrés”, es fa necessari un enfocament diferent i diferenciat de dedicació, especialització i professionalització, destinat a aquesta modalitat assistencial.

Direcció del Centre Quirúrgic Ambulatori

Foto de l'Òscar Colomer

Òscar Colomer Miralbell