Hospital de Sabadell

Activitat

Jesús Luelmo Aguilar - Director del Servei de Dermatologia

  2017 2017
Altes
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 238 238
Total altes 238 238
  2016 2017
Intervencions quirúrgiques
Cirurgia convencional 1 1
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 230 237
Cirurgia Menor 5.717 4.374
Total intervencions 5.947 4.612

 

  2016 2017
  Adults Nens Total Adults Nens Total
Activitat ambulatòria
Primeres visites 13.593 754 14.347 11.757 717 12.474
Visites successives 18.676 873 19.549 16.452 794 17.246
Total visites 32.269 1.627 33.896 28.209 1.511 29.720
Sessions hospitals de dia 3.652 3.513