Hospital de Sabadell

Activitat global

Mercedes Rigla Cros - Directora del Servei d'Endocrinologia i Nutrició

Aquesta especialitat està integrada amb l'Atenció Primària de l'ICS.

  2016 2017
Altes
Altes convencionals aguts 1 8
Estada mitjana 4 6
TOTAL ALTES 1 8
  2016 2017
Intervencions quirúrgiques
Cir. Major Ambulatòria 20 -
Cirurgia Menor 941 1.337
TOTAL INTERVENCIONS 961 1.337

 

  2016 2017
Activitat ambulatòria
Primeres visites 5.621 6.621
Visites successives 13.433 13.294
TOTAL VISITES 19.054 19.915
Sessions hospitals de dia 3.616 3.318