Hospital de Sabadell

Activitat

Yolanda Canet Estévez - Directora del Servei de Ginecologia i Obstetrícia

  2016 2017
Altes
Altes convencionals aguts 3.222 3.135
Estada mitjana 2,87 2,93
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 1.025 916
Total altes 4.247 4.051
  2016 2017
Parts
Parts 2.356 2.250

  2016 2017
Intervencions quirúrgiques
Cirurgia convencional 1.059 1.026
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 1.048 906
Cirurgia Menor 255 284
Total intervencions 2.368 2.216
  2016 2017
Activitat ambulatòria
Primeres visites 6.805

6.610

Visites successives 12.182 12.186
Total visites 18.987 18.796
Sessions hospitals de dia 15 10