Hospital de Sabadell

Activitat

 Immaculada Roig Martínez - Directora del Servei d'Hematologia i Hemoteràpia

  2016 2017
Altes
Altes convencionals aguts 196 207
Estada mitjana 12,32 12,94
Total altes 196 207
  2016 2017
Activitat ambulatòria
Primeres visites 2.796 2.892
Visites successives 19.228 18.731
Total visites 22.024 21.623
Sessions hospitals de dia 3.839 4.959