Hospital de Sabadell

Presentació

L’objectiu general del Servei de l’Aparell Digestiu és donar atenció integrada amb criteris d’efectivitat, eficiència i sostenibilitat als pacients amb malalties digestives que pertanyen a l’àrea de referència de la Corporació Sanitària Parc Taulí. La visió de la Unitat d’Hepatologia és la de ser el centre de referència d’aquesta patologia de l’àrea d’influència.

Les grans directrius són:

  • Assegurar la prevenció, el diagnòstic i el tractament dels pacients amb malalties hepàtiques amb un alt nivell de qualitat.
  • Promoure la col·laboració en la planificació de la cobertura de les necessitats assistencials.
  • Fomentar la formació continuada, docència i recerca dels professionals per mantenir i millorar la qualitat assistencial als pacients amb malalties digestives.

Aquesta unitat pertany al Servei de l'Aparell Digestiu des de l'any 2005.

Coordinador de la Unitat d'Hepatologia

Imatge de Blay Dalmau, coordinador de la Unitat d'Hepatologia

Blay Dalmau Obrador