Presentació

Aquesta unitat assistencial està integrada en el catàleg de prestacions de la Corporació Sanitària Parc Taulí.

Aquesta unitat està integrada al Servei de Medicina Interna.

Coordinador de la Unitat de Malalties Autoimmunes

Imatge de Carles Tolosa Vilella. Coordinador de la Unitat de Malalties Autoimmunes. Hospital de Sabadell. Parc Taulí

Carles Tolosa Vilella