Hospital de Sabadell

Activitat

Activitat del Servei de Medicina Pediàtrica

Pepi Rivera Luján - Directora del Servei de Medicina Pediàtrica

Les següents dades inclouen l'activitat de totes les especialitats mèdiques, excepte COT, Oftalmologia i Otorrinolaringologia, incorporades als serveis corresponents.

  2018 2019
Altes
Altes convencionals aguts 1.357 1.357
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 1 2
Estada mitjana 6,97 7,01
Tptal altres 1.358 1.359
  2018 2019
Intervencions quirúrgiques (1)
Cirurgia convencional - -
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 5 2
Cirurgia Menor - -
Total intervencions 5 3
(1) Malalts comuns amb Cirurgia Pediàtrica

 

  2018 2019
Activitat ambulatòria
Primeres visites 14.376 10.085
Visites successives 25.005 30.380
Total visites 39.381 40.465
Sessions hospitals de dia 4.014 3.760