Hospital de Sabadell

Activitat

Manuel Cervantes Garcia - Cap del Servei de Malalties Infeccioses

  2016 2017
Altes
Altes convencionals aguts 372 452
Estada mitjana 12,17 10,33
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) - -
Total altes 372 452
  2016 2017
Activitat ambulatòria
Primeres visites 3.205 3.943
Visites successives 4.413 3.736
Total visites 7.618 7.679
Sessions hospitals de dia 1.309 1.457
  2016 2017
Intervencions quirúrgiques
Total intervencions - 3