Hospital de Sabadell

Contacte

OFICINA D'ENLLAÇ

  • Gestió de casos de pacients sense diagnòstic.
  • Seguiment de pacients sense diagnòstic.
  • Gestió de trucades i correus electrònics
  • Orientació i assessorament telefònic a familiars i persones afectades per una malaltia minoritària.
  • Tasques d’enllaç i comunicació amb la resta de recursos externs: rebre/enviar informació administrativa per possibilitar el treball en xarxa amb la resta de recursos sanitaris, socials, ensenyament, etc.
  • Gestió administrativa de les sol·licituds de derivació (programació).
  • Gestió administrativa de les sol·licituds d’interconsulta (programació).  
  • Posar en contacte professionals externs i interns per consultories. 
  • Registre de pacients amb malalties minoritàries. 
  • Coordinació de tasques integradores (agrupació de visites, seguiment de pacients, etc).