Hospital de Sabadell

Medicina Física i Rehabilitació

Presentació

La Medicina Física i Rehabilitació és l'especialitat mèdica a la qual correspon el diagnòstic, seguiment de l'evolució, prevenció i tractament de la incapacitat amb l'objectiu de facilitar, mantenir o restituir el màxim grau de capacitat funcional i independència possible.

En el procés rehabilitador intervé un equip multidisciplinar integrat pels professionals del propi Servei amb col·laboració de terapeutes ocupacionals, tècnics ortopèdics, neuropsicòlegs, treballadors socials i metges d’altres especialitats.

És un servei clínic i assistencial de suport que actua de manera transversal col·laborant amb tots els serveis mèdics i quirúrgics de l’Hospital de Sabadell i de l’Albada Centre Sociosanitari, així com amb els centres d’atenció primària.

Les nostres àrees específiques de diagnòstic i tractament són: Rehabilitació de l’Aparell Locomotor, Linfedemes, Sòl pèlvic, Pròtesis i ortesis, Respiratòria (infantil i adult), Neurorehabilitació-Espasticitat, així com en l’àmbit de la logopèdia diagnòstic i tractament dels trastorns del llenguatge, de la parla, de la veu i de la deglució.

El Servei té una vessant assistencial, docent i investigadora. Des del punt de vista assistencial atén pacients en règim ingressat i en règim ambulatori. A nivell docent atén la formació de pregrau en Fisioteràpia i Logopèdia, postgrau de fisioteràpia i MIR d’altres especialitats mèdiques. En investigació ha rebut premis, beques, i participa activament en estudis multicèntrics en àmbits de Rehabilitació Respiratòria i Neurorehabilitació.

 

Coordinadora del Servei de Medicina Física i Rehabilitació

Foto de Nanda Caballero, coordinadora de la Unitat de Medicina Física i Rehabilitació. Hospital de Sabadell. Parc Taulí


Nanda Caballero Gómez