Activitat

Nanda Caballero Gómez - Coordinadora del Servei de Medicina Física i Rehabilitació

  2016 2017
Activitat ambulatòria
Primeres visites 3.509 4.329
Visites successives 4.334 3.694
Total visites 7.843 8.023
Índex de reiteració 1,24 0,85
Sessions 123.110 123.220