Hospital de Sabadell

Grup de treball en control del risc vascular

Presentació

En aquesta consulta s'atén a pacients en els quals cal identificar els factors de risc associats a una malaltia arterial greu. També es fan tractaments a pacients en els quals se solapin múltiples factors de risc vascular, amb dificultats de control a nivell d’atenció primària.

S'hi accedeix per derivació directa del metge de capçalera o de facultatius de l'hospital.

Facultatius

  • Joan Solà Aznar
  • Manuel Hernández Ávila
  • Abel Mujal Martínez

Ubicació, horari i contacte

Dimecres al matí.