Hospital de Sabadell

Presentació

La neonatologia és l’especialitat mèdica dedicada a l’estudi, la prevenció i el tractament dels problemes originats en vida fetal, intrapart o durant el període neonatal. L’assistència al neonat inclou la cura de la seva família, donant-li suport i informació durant la seva estada.

La Unitat Neonatal de l'Hospital de Sabadell, pertanyent al Servei de Medicina Pediàtrica, és una unitat de tercer nivell, amb un programa formatiu adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona. Per això, la nostra responsabilitat inclou, a més de l’activitat assistencial, la formació d’estudiants de medicina, d’infermeria i residents de pediatria.

La nostra Unitat Neonatal és oberta als pares les 24 hores del dia.

La Unitat de Cures Intensives Neonatal (UCIN) disposa de 6 boxs individuals i d’un quiròfan integrat. Està dotada amb les tecnologies més actuals. La unitat de cures mitges i cures mínimes disposa de 16 llits en sol espai i de dues habitacions individuals per a pre-altes i/o ingrés amb la mare. Per a comoditat de les famílies disposem d'una sala de pares on es pot menjar i descansar.

Què fem?

  • Atenció individualitzada i mínimament invasiva del preterme.
  • Diagnòstic prenatal i tractament del neonat afecte de malformacions congènites.
  • Cirurgia neonatal i Neurocirurgia.
  • Hipotèrmia terapèutica.
  • Diagnòstic per la imatge i radiologia intervencionista.
  • Assistència respiratòria (ventilació no invasiva, convencional, d’alta freqüència i teràpia amb òxid nítric).
  • Diagnòstic i tractament del neonat afecte d’errors congènits del metabolisme.
  • Programa de seguiment del neurodesenvolupament del gran prematur fins als 6 anys d’edat.
  • Atenció del neonat a la maternitat (preterme tardà, baix pes, risc infecciós i fill de mare diabètica).

 

Coordinadora de la Unitat de Neonatologia i UCI Neonatal

Foto de Mònica Domingo

Mònica Domingo Puiggrós