Hospital de Sabadell

Activitat

Marcel Garcia Bach - Coordinador del Servei de Neurocirurgia a l'Hospital de Sabadell

Servei contractat a Mútua de Terrassa.

  2015 2016
Altes
Altes convencionals aguts 149 175
Estada mitjana 16,23 14,63
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) - -
Total altes 149 175
  2014 2015
Intervencions quirúrgiques
Cirurgia convencional 167 162
Total intervencions 167 162

 

 

 

 

 

 

 

 

  2015 2016
Activitat ambulatòria
Primeres visites 432 522
Visites successives 467 472
Total visites 899 994