Activitat

Marcel Garcia Bach - Coordinador del Servei de Neurocirurgia a l'Hospital de Sabadell

Servei contractat a Mútua de Terrassa.

  2016 2017
Altes
Altes convencionals aguts 175 189
Estada mitjana 14,63 16,12
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) - -
Total altes 175 189
  2016 2017
Intervencions quirúrgiques
Cirurgia convencional 162 160
Total intervencions 162 160

 

 

 

 

 

 

 

 

  2016 2017
Activitat ambulatòria
Primeres visites 522 564
Visites successives 472 562
Total visites 994 1.126