Presentació

La Neurologia Pediàtrica és l'especialitat que tracta sobre les malalties que afecten el sistema nerviós, tant central (cervell, cerebel, tronc cerebral i medul·la espinal), com perifèric (nervis)

També s'ocupa d'algunes de les malalties que afecten els músculs i d'altres que, tenint el seu origen en problemes del metabolisme (malalties o defectes metabòlics congènits), tenen especial expressió en el sistema nerviós del nen.

Tracta així mateix aquells pacients amb trastorns en el desenvolupament psicomotor en tota la seva extensió, i ho fa conjuntament amb psicòlegs, psiquiatres, neuropsicòlegs, logopedes, fisioterapeutes, psicoterapeutes i altres professionals relacionats, per mitjà d'unitats multidisciplinàries i treball en equip. Tot això amb l'objectiu de proporcionar una assistència integral i coordinada al nen afectat d'aquests problemes, sovint complexos.

La Unitat de Neurologia Pediàtrica de l'Hospital de Sabadell està integrada al Servei de Medicina Pediàtrica