Hospital de Sabadell

Presentació

El Servei de Neurologia del Parc Taulí està format pel director de servei, deu adjunts neuròlegs i un adjunt neuropsicòleg.

L’Atenció Especialitzada Neurològica es realitza per equips multidisciplinars que organitzen l’assistència de les diferents patologies mitjançant els dispositius assistencials disponibles, amb l’objectiu de donar una resposta tan efectiva com el resultat de l’actual coneixement científic permet.

Aquesta assistència es realitza en coordinació amb els antres nivells assistencials (Atenció Primària, Atenció Sociosanitària, Urgències, UCI) i la resta d’Atenció Especialitzada, especialment, Neurocirurgia, Psiquiatria i Rehabilitació) .

La distribució dels recursos humans i tecnològics es realitza per criteris de gravetat i prevalença.

Directora del Servei de Neurologia

Gisela Ribera Perpiñà

Gisela Ribera Perpiñà