Hospital de Sabadell

Activitat

Josep Gràcia Martínez - Director del Servei d'Oftalmologia

  2016 2017
Altes
Altes convencionals aguts 7 10
Estada mitjana 0,86 5,60
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 2.656 3.004
Total Altes 2.663 3.014
  2016 2017
Intervencions quirúrgiques
Cirurgia convencional 7 9
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 2.656 2.994
Cirurgia Menor 20 26
Total intervencions 2.683 3.029

 

  2016 2017
Activitat ambulatòria
Primeres visites 19.258 16.477
Visites successives 27.945 25.233
Total visites 47.203 41.710