Hospital de Sabadell

Activitat

Eugeni Saigí Grau - Director del Servei d'Oncologia

  2016 2017
Altes
Altes convencionals aguts 393 409
Estada mitjana 11,55 11,68
Total altes 393 409
  2016 2017
Activitat ambulatòria
Primeres visites 3.509 3.767
Visites successives 17.244 17.312
Total visites 20.753 21.079
Sessions hospitals de dia 13.041 14.391