Hospital de Sabadell

Activitat

Rosa Rosell Ferrer - Directora del Servei d'Otorinolaringologia

  2016 2017
Altes
Altes convencionals aguts 330 473
Estada mitjana 2,69 2,07
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 394 400
Total altes 724 873
  2016 2017
Intervencions quirúrgiques
Cirurgia convencional 307 484
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 396 398
Cirurgia Menor 531 333
Total intervencions 1.260 1.215
  2016 2017
Activitat ambulatòria
Primeres visites 10.375 8.413
Visites successives 14.293 11.145
Total visites 24.668 19.558