Hospital de Sabadell

Activitat

Gilberto Alonso Fernández - Director del Servei d'Urgències

  2016 2017
  Urgències
/any
Urgències
/dia
Trasllats
/any
Parts
/any
Urgències
/any
Urgències
/dia
Trasllats
/any
Parts
/any
Activitat del Servei d'Urgències
Cirurgia general 11.752 32 72 - 14.835 41 54 -
Pediatria 34.461 100 18 - 35.550 97 13 -
Medicina 53.836 147 3.287 - 53.327 146 2.931 -
Àrea aparell locomotor 1 20.522 56 151 - 20.961 57 134 -
Ginecologia i Obstetrícia 12.663 35 2 2.356 12.146 33 2 2.250
Salut Mental 4.350 12 128 - 4.535 12 100 -
Altres 353 1 - - 303 1 - -
TOTAL 139.937 383 3.658 2.356 141.657 388 3.234 2.250
1 Traumatologia i Reumatologia