Hospital de Sabadell

Activitat

Joan Prats López - Director del Servei d'Urologia

  2016 2017
Altes
Altes convencionals aguts 1.055 1.098
Estada mitjana 4,68 4,46
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 1.110 1.235
TOTAL ALTES 2.165 2.333
  2016 2017
Intervencions quirúrgiques
Cirurgia convencional 791 773
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 1.112 1.226
Cirurgia Menor 252 110
TOTAL INTERVENCIONS 2.155 2.109
  2016 2017
Activitat ambulatòria
Primeres visites 6.460 6.114
Visites successives 11.701 11.759
TOTAL VISITES 18.161 17.873
Sessions hospitals de dia 832 695