Vaig a visitar a un malalt

Imatge d'un ram de flors, en representació de quan es va a visitar a un malalt

L'horari de visita és de les 9h. a 21h., llevat d'algunes unitats especí­fiques. Per garantir la seguretat durant la nit, des de les 22h. a les 7h. restarà  tancat l'accéss principal de l'edifici Taulí i l'entrada es realitzarà per Urgències. Us preguem utilitzar aquest accéss de manera restringida per tal d'afavorir el descans de la resta de pacients.

Està  autoritzada la presència de dues persones per malalt, llevat de Cures Intensives. Durant la nit, únicament pot restar un acompanyant amb el pacient.

A Pediatria és previst un acompanyant per cada nen ingressat les 24 hores del dia, llevat de Cures Intensives i Neonatologia.