Català Castellà Anglès Francès Romanès Àrab Xinès (tradicional)

Contacte

CEIm

Fundació Parc Taulí
Parc del Taulí, 1
Edifici Santa Fe, ala esquerra, 2a planta
08208 Sabadell

Secretaria tècnica CEIm: Coloma Moreno.

Suport secretaria: Antònia Farré.

Facturació: Roser Renom.

Contractes: Anna Igual