Català Castellà Anglès Francès Romanès Àrab Xinès (tradicional)

Presentació

Acreditació

Acreditació

El Comitè d’Ètica d'Investigació amb medicaments (CEIm) del Parc Taulí va ser acreditat per primera vegada el 3 de febrer de 1994, i renovat posteriorment l’1 d’abril de 2008 i el 6 de Maig de 2013.

Al Gener 2018 aquest Comitè ha estat acreditat per la Generalitat de Catalunya per tal d’actuar com a CEIm d’acord a l’establert al RD 1090/2016.

El Comitè d’Ètica d’Investigació amb medicaments (CEIm) del Parc Taulí té adaptat els seus Procediments Normalitzats de Treball a la nova normativa d’assaigs clínics amb medicaments i productes sanitaris (RD 1090/2015 de 4 de Desembre).

El Comitè està acreditat per The Office For Human Resarch Protections de l’United States Department of Health and Human Services. Federalwide Assurance (FWA), FWA00025624 fins el 31/05/2022, que inclou:

 • IRB00005089 per al Comitè d’Ètica d’Investigació.
 • IORG0004295 pel Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí.

Àmbit d'actuació

Àmbit d'actuació

Centres del Parc Taulí

Centres Sanitaris:

 • Hospital de Sabadell
 • Albada Centre Sociosanitari
 • Centre de Salut Mental Parc Taulí
 • Cap Can Rull, Atenció Primària Parc Taulí
 • Atenció a la Dependència Parc Taulí

Centre No Sanitari:

 • Residència Sabadell Gent Gran

Centres externs al Parc Taulí

Centres Sanitaris:

 • Trauma Salut Sabadell
 • Centro de Infertilidad Masculina Barcelona

Centre No Sanitari:

 • Fundació Privada Pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual Catalònia

Composició

Composició

President

 • Miquel Àngel Seguí Palmer. Metge, Oncologia. Membre del Comitè de Recerca.

Secretaria

 • Coloma Moreno Quiroga. Metge. Fundació Parc Taulí

Vocales

 • Santiago Alfonso Zamora. Membre no sanitari. Representant de pacients.
 • Joan Badia Barnusell. Metge, Pediatria.
 • Ismael Capel Flores. Metge, Endocrinologia i Nutrició.
 • Narcís Cardoner Alvarez. Metge, Salut Mental.
 • Emili Diaz Santos. Metge, Medicina Intensiva.
 • Rosa Mª García Domínguez. Membre del Servei d'Atenció a l'Usuari.
 • Jordi Gratacós Masmitja. Metge, Reumatologia.
 • José Ibeas Lopez. Metge, Nefrologia i Diàlisi.
 • Ana Maria Liesa Torre-Marin. Infermera.
 • Mireia Massot Mesquida. Farmacèutica de Primària. Membre aliè a la institució.
 • Glòria Molas Ferre. Farmàcia Hospitalària.
 • Guillem Reig Loncán. Jurista.
 • Caridad Pontes García. Farmacòloga.
 • Mercè Vergara Gómez. Metge, Digestiu.
 • Roser Vives Vilagut. Metge, Farmàcia Hospitalària.